NEN publiceert PGS15 versie 2015 voor openbare commentaarronde.

NEN heeft de concept versie van de PGS15 versie 2015 online gezet. De volgende wijzigingen zijn daarvan de belangrijkste: De PGS15 versie 2015 is voor de openbare commentaarronde vrij gegeven door de NEN. Dit zijn de belangrijkste inhoudelijke en redactionele wijzigingen: • Beschermingsniveau 2 komt in de nieuwe versie niet meer terug en hiervoor in […]

Het noodplan in de PGS15 wordt aangescherpt.

Het noodplan in de PGS15 wordt aangescherpt in de 2015 versie. In hoofdstuk 3 van de PGS15:2015 komt te staan dat ‘Indien in de inrichting meer dan 10 000 kg verpakte gevaarlijke stoffen of CMR stoffen worden opgeslagen, meer dan 1 000 kg zeer giftige verpakte stoffen (ADR-klasse 6.1 verpakkingsgroep I of stoffen van klasse […]